Erialad: - ekskavaatorijuht,

              - kopplaadurijuht

              - вuldooserijuht 

              - kahvellaadurijuht,

              - hüdrotõstukioperaator,

              - korvtõstukioperaator.

 

Koolituse algus 2021 aastal: 16.08.2021, 20.09.2021, 04.10.2021, 18.10.2021, 01.11.2021, 15.11.2021, 29.11.2021, 13.12.2021, 20.12.2021

Koolituse kestus on akadeemilistes tundides (45 minutit)

 

 

Õppekava nimetusekskavaatorijuht või kopplaadurijuht, ekskavaatori- ja kopplaadurijuht.

Õppekava rühm: ISCO 8 111, 8 332

Õpiväljundid: Teab  masina ehitus, ekspluatatsiooni reeglid ja nende kasutamine. Oskab teostada põhitööd järgides tööohutuse nõuded. Teostab mehhanismide ja sõlmede ülevaatust ja reguleerimist enne töö alustamist. . Mõistab ja kasutab erialaseid termineid. Saab juhtida masinad pinnase planeerimisel, teisaldamisel ja süvendite töötlemisel, teostada mullatööd.

Õpingute alustamise tingimused: Kõigile huvilistele, vajalik on normaalne füüsiline vorm ja soov asuda tööle ekskavaatorijuhina  või töötada kopplaaduril

Õppe kogumaht: 90t (auditoorne töö 30t, praktika tootmises 60t või 20t renditut tehnikaga), toimub juhendatud õppimine, maksumus 1800€. 

Kaks eriala – ekskavaatori- ja kopplaadurijuht -120t (auditoorne töö 36t, praktika tootmises 84t või 27t renditud tehnikaga), maksumus 2400€

Õppe sisu: Kontaktõpe: Masinate ehitus. Hüdraulika ja hüdroseadmed.  Masinate kasutamine ja hooldamine. Tööde teostamine. Tööohutus.

Praktiline tegevus: Sooritatakse lõpetamiseelne praktika töökeskkonas. Töövõtete õppimine juhendaja juhendamisel.  Õpilane peab esitama otsuse tootmispraktika läbimise kohta.                                                   

Õppekeskkond: Teoreetiline väljaõpe toimub õppeklassis.

Õppematerjalide loend: Õppetöös kasutatakse õpikuid, plakateid.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Vähemalt 80% osaletud õppetöös. Õpiväljundeid hindav meetod. Suuline eksam. Positiivseks sooritamiseks on vaja vähemalt 60% õigeid vastuseid. Kui õpiväljundid on saavutatud  ja  õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja hindamise läbinud positiivsele tulemusele antakse õpilasele vastava eriala tunnistus õppe läbimise kohta. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

 

Õppekava nimetus: buldooserijuht

Õppekava rühm: ISCO 8 111, 8 332

Õpiväljundid: Teab  buldooseri ehitus, ekspluatatsiooni reeglid ja nende kasutamine. Oskab teostada põhitööd järgides tööohutuse nõuded. Teostab mehhanismide ja sõlmede ülevaatust ja reguleerimist enne töö alustamist. . Mõistab ja kasutab erialaseid termineid. Saab juhtida masinad pinnase planeerimisel,  teostada mullatööd.

Õpingute alustamise tingimused: Kõigile huvilistele, vajalik on normaalne füüsiline vorm ja soov asuda tööle buldooserijuhina.

Õppe kogumaht: 90t (auditoorne töö 30t, praktika tootmises 60t või 20t renditut tehnikaga), toimub juhendatud õppimine, maksumus 1800€. 

Õppe sisu: Kontaktõpe: Masinate ehitus. Hüdraulika ja hüdroseadmed.  Masinate kasutamine ja hooldamine. Tööde teostamine. Tööohutus

Praktiline tegevus: Sooritatakse lõpetamiseelne praktika töökeskkonas. Töövõtete õppimine juhendaja juhendamisel.  Õpilane peab esitama otsuse tootmispraktika läbimise kohta.                                                   

Õppekeskkond: Teoreetiline väljaõpe toimub õppeklassis.

Õppematerjalide loend: Õppetöös kasutatakse õpikuid, plakateid.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Vähemalt 80% osaletud õppetöös. Õpiväljundeid hindav meetod. Suuline eksam. Positiivseks sooritamiseks on vaja vähemalt 60% õigeid vastuseid. Kui õpiväljundid on saavutatud  ja  õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja hindamise läbinud positiivsele tulemusele antakse õpilasele buldooserijuhi tunnistus õppe läbimise kohta. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

 

Õppekava nimetuskahvellaadurijuht

Õppekavarühm: - ISCO 8 334

Õpiväljundid: Teab  masina ehitus, ekspluatatsiooni reeglid ja nende kasutamine. Oskab teostada põhitööd järgides tööohutuse nõuded. Õpilane on võimeline töötama iseseisvalt, vastutama oma tööülesannete täitmise eest, oskab teostama tehnilist seisukorra kontrolli, masina tööks ettevalmistama, käivitama, juhtima, seiskama ning liikuma erinevates tingimustes, sooritama vajalike tööoperatsioonid, täitma tehnohooldusgraafiku.Teab  lastide ohutu laadimise ja kinnitamise võtteid ja kinnitusvahendeid. 

Õpingute alustamise tingimused: Kõigile huvilistele.

Õppe kogumaht: 30t (auditoorne töö 24t, praktika tootmises 6t renditut tehnikaga), toimub juhendatud õppimine, maksumus 600€

Õppe sisu: 

Kontaktõpe:  Masinate ehitus. Hüdraulika ja hüdroseadmed. Masinate kasutamine ja hooldamine. Tööde teostamine. Tööohutus.  

Praktiline tegevus: Sooritatakse lõpetamiseelne praktika töökeskkonas.

Töövõtete õppimine juhendaja juhendamisel. Õpilane peab esitama otsuse tootmispraktika läbimise kohta.                                                   

Õppekeskkond: Teoreetiline väljaõpe toimub Ehitajate Koolituskeskuse õppeklassis.

Õppematerjalide loend: Õppetöös kasutatakse õpikuid, plakateid.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Vähemalt 80% osaletud õppetöös. Õpiväljundeid hindav meetod. Suuline eksam. Positiivseks sooritamiseks on vaja vähemalt 60% õigeid vastuseid. Kui õpiväljundid on saavutatud  ja  õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja hindamise läbinud positiivsele tulemusele antakse õpilasele kahvellaadurijuhi eriala tunnistus õppe läbimise kohta. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

 

Õppekava nimetus: hüdrotõstukioperaator

Õppekavarühm: - ISCO 8 334

Õpiväljundid: Teab  masina ehitus, ekspluatatsiooni reeglid ja nende kasutamine. Oskab teostada põhitööd järgides tööohutuse nõuded. Õpilane on võimeline töötama iseseisvalt, vastutama oma tööülesannete täitmise eest, oskab teostama tehnilist seisukorra kontrolli, masina tööks ettevalmistama, käivitama, juhtima, seiskama ning liikuma erinevates tingimustes, sooritama vajalike tööoperatsioonid, täitma tehnohooldusgraafiku.Teab  lastide ohutu laadimise ja kinnitamise võtteid ja kinnitusvahendeid. 

Õpingute alustamise tingimused: Kõigile huvilistele.

Õppe kogumaht: 30t (auditoorne töö 24t, praktika tootmises 6t renditut tehnikaga), toimub juhendatud õppimine, maksumus 600€

Õppe sisu: 

Kontaktõpe:  Masinate ehitus. Hüdraulika ja hüdroseadmed. Masinate kasutamine ja hooldamine. Tööde teostamine. Tööohutus.  

Praktiline tegevus: Sooritatakse lõpetamiseelne praktika töökeskkonas.

Töövõtete õppimine juhendaja juhendamisel. Õpilane peab esitama otsuse tootmispraktika läbimise kohta.                                                   

Õppekeskkond: Teoreetiline väljaõpe toimub Ehitajate Koolituskeskuse õppeklassis.

Õppematerjalide loend: Õppetöös kasutatakse õpikuid, plakateid.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Vähemalt 80% osaletud õppetöös. Õpiväljundeid hindav meetod. Suuline eksam. Positiivseks sooritamiseks on vaja vähemalt 60% õigeid vastuseid. Kui õpiväljundid on saavutatud  ja  õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja hindamise läbinud positiivsele tulemusele antakse õpilasele hüdrotõstukioperaatori tunnistus õppe läbimise kohta. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

 

Õppekava nimetus:  korvtõstukioperaator.

Õppekavarühm: - ISCO 8 334

Õpiväljundid: Teab  masina ehitus, ekspluatatsiooni reeglid ja nende kasutamine. Oskab teostada põhitööd järgides tööohutuse nõuded. Õpilane on võimeline töötama iseseisvalt, vastutama oma tööülesannete täitmise eest, oskab teostama tehnilist seisukorra kontrolli, masina tööks ettevalmistama, käivitama, juhtima, seiskama ning liikuma erinevates tingimustes, sooritama vajalike tööoperatsioonid, täitma tehnohooldusgraafiku. Tunneb nõudeid inimeste tõstmiseks.

Õpingute alustamise tingimused: Kõigile huvilistele.

Õppe kogumaht: 30t (auditoorne töö 24t, praktika tootmises 6t renditut tehnikaga), toimub juhendatud õppimine, maksumus 600€

Õppe sisu: 

Kontaktõpe:  Masinate ehitus. Hüdraulika ja hüdroseadmed. Masinate kasutamine ja hooldamine. Tugiseadmed. Tööde teostamine. Tööohutus.  

Praktiline tegevus: Sooritatakse lõpetamiseelne praktika töökeskkonas.

Töövõtete õppimine juhendaja juhendamisel. Õpilane peab esitama otsuse tootmispraktika läbimise kohta.                                                   

Õppekeskkond: Teoreetiline väljaõpe toimub Ehitajate Koolituskeskuse õppeklassis.

Õppematerjalide loend: Õppetöös kasutatakse õpikuid, plakateid.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Vähemalt 80% osaletud õppetöös. Õpiväljundeid hindav meetod. Suuline eksam. Positiivseks sooritamiseks on vaja vähemalt 60% õigeid vastuseid. Kui õpiväljundid on saavutatud  ja  õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja hindamise läbinud positiivsele tulemusele antakse õpilasele korvtõstukioperaatori tunnistus õppe läbimise kohta. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

 

 

 

Lektorite nimed:

O.Kuzin (tehnik-ehitaja) – 20.a täiskasvanute koolituse kogemus,

A.Tamm (tehnik-mehaanik) - 10.a täiskasvanute koolituse kogemus