Erialad:      -liikurnoolkraanajuht,

                   -pukk- ja sildkraanajuht,

                   -tornkraanajuht.

 

Koolituse algus 2020 aastal: 06.09.2021, 27.09.2021, 11.10.2021, 25.10.2021, 08.11.2021, 22.11.2021, 06.12.2021, 20.12.2021.

 

Koolituse kestus on akadeemilistes tundides (45 minutit)

Võib alustada koolituse muudel sobivatel aegadel.

 

Õppe kogumaht ja maksumus:120 (teooria 30, praktika 90),üks eriala maksab 1800€

 

Õppekava nimetus:Kraanajuht (liikurnoolkraana juht, või pukk-ja sildkraanajuht või tornkraanajuht.)

Õpiväljundid: Koolituse lõpetamisel kraanajuht oskab teostada kraana mehhanismide ülevaatust ja reguleerimist; selgitab välja puudused kraana töös ning õigeaegselt neid kõrvaldab; teostab tehnilist hooldust; kindlaks määrab trosside ning koormahaardeseadmete kõlblikust; juhib kraana lastide tõstmisel, teisaldamisel ning mahapanemisel; täidab masina ohutusjuhendeid ja kraanavalmistaja tehase kasutamise juhendeid.

Õpingute alustamise tingimused: Vajalik on normaalne füüsiline vorm, hea nägemine ja kõrgusetaluvus. Soovitavalt vähemalt  põhiharidus ja soov töötada kraanajuhina. Liikurnoolkraana juhiks õppija peab omama autojuhiload „C“ kategooria.

Õppe kogumaht: 120t (auditoorne töö 30t, praktiline töö füüsilises keskkonnas, toimub juhendatud õppimine 90t)

Õppe sisu: 

Kontaktõpe: Kraanade liigid ja ehitus. Kraanade elektriseadmed. Kraanade kasutamine ja hooldus. Tõstetööde teostamine kraanade abil. Lastide haarde abivahendid . Ohutusmeetmed. Tööde teostamine. Tööohutus.

Praktiline tegevus: Tööohutuse  juhendamine.  Juhtimismehanismide tutvumine.  Kraana  tööks ettevalmistamine. Mootori käivitamine ja seiskamine. Kraana ohutusseadmed.  Juhtimisvõtete  õpetamine. Koormahaarde abiseadmed ja taara. Signaliseerimisvõtete omandamine. Liikurnoolkraana juhtimisvõtete omandamine peale- ja mahalaadimistööde teostamisel ning liikumisel. Iseseisev töö töökeskkonnas praktika juhendaja juhendamisel peale- ja mahalaadimis töödel ning montaaztöödel. Proovitöö sooritamine.  Õpilane peab esitama  otsuse tootmispraktika läbimise kohta.

Õppekeskkond: Teoreetiline väljaõpe toimub Ehitajate Koolituskeskuse õppeklassis.

Õppematerjalide loend: Õppetöös kasutatakse õpikuid, plakateid.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Vähemalt 80% osaletud õppetöös, omandanud õpiväljundid, hindamismeetod – õpiväljundeid hindav meetod, suuline vestlus. Kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud  ning hindamise läbinud positiivsele tulemusele antakse õpilasele vastava kraana pädevustunnistus õppe läbimise kohta.

 

 

Lektorite nimed:

O.Kuzin (tehnik-ehitaja) – 20.a täiskasvanute  koolituse kogemus,

A.Tamm (tehnik-mehaanik) - 10.a täiskasvanute koolituse kogemus.