Ehitajate Koolituskeskus asutati 1958 aastal Ehitusministeeriumi ettepanekul ning tema ülesandeks selle aja vältel oli kvalifitseeritud tööliste ettevalmistamine ehituś- ja ehitustööstus ettevõttetele - keevitajaid, ehitajaid, kraanajuhte ja ekskavaatorijuhte jm. Alates 1992 a. Ehitajate Koolituskeskus on iseseisev asutus, kuid tema põhiülesandeks on endiselt tööliste ettevamistamine ja nende kvalifikatsiooni tõstmine.

Учебный центр строителей основан в 1958 году по предложению Министерства строительства. Основной задачей Учебного центра в течении всего времени была подготовка квалифицированных рабочих для строительства, предприятий строительной промышленности- сварщиков, строителей, крановщиков, экскаваторщиков и пр. С 1992 года Учебный центр строителей самостоятельное предприятие и его основной задачей по прежнему является подготовка рабочих и повышение их квалификации.